dilluns, 7 de febrer de 2022

L'AFA celebra la seva assemblea general del curs 2021-22

El passat 13 de desembre l'AFA va celebrar la seva assemblea general, en què es van debatre diversos temes d'interès per a tots els associats. La Junta de l'AFA, formada pel president de l'associació, Pere Palomera; el vicepresident, David Batlle; la tresorera, Raquel Martínez, i la secretària, Virgínia Sindreu, van presidir l'acte.

Els punts a comentar en l’ordre del dia van ser els següents:

 1. Benvinguda
 2. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes curs 20/21
 3. Lectura de l’informe crític
 4. Ratificació de càrrecs en la junta executiva de l’Afa.
 5. Modificació estatuts
 6. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 21/22
 7. Precs i preguntes
 8. Comiat

A continuació us presentem en format "acta" els punts que es van comentar durant l'Assemblea.


1. Benvinguda

En Pere Palomera, com a president dóna la benvinguda a tots els assistents i explica la importància que té una assemblea per poder tirar endavant l’associació i espera i desitja que tothom hagi llegit els documents adjunts enviats a totes les famílies (via Whatsapp i plataforma Educamos), així com en format imprès a l’entrada de la reunió (sala d’actes de l’escola, entrada per el carrer Eres d’en Sans).


2. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes curs 20/21

En David Batlle, com a vicepresident comenta que si tothom ha rebut l’estat de comptes. S’aprova per unanimitat.


3. Lectura de l’informe crític

En Pere Palomera com a president explica que l’informe crític el dividirem en tres parts.

Part 1- Coses que no fèiem i no fem

 • Aportació de 2000€ a 4t Eso- desglossem  la inversió en d’altres cursos
 • 0.7% Nicaragua- el donem a l’escola per les famílies necessitades
 • Escolapiada.
 • Cursa de 4 ESO


Part 2- Coses que hem intentat engegar o estan en procés (falten detalls per polir)

 • Cursos gratuïts  informàtica pares (pendents de l’aprovació de l’escola pel curs 22/23)
 • Xerrades sobre bulling, sexe o alimentació (en procés)
 • Carrer Peralada peatonal (es varen recollir signatures i es varen presentar a l’ajuntament)
 • Revetlla 3r Eso (pendent d’aprovació en la propera reunió de delegats)
 • Socialització de llibres (es va aprovar en reunió de delegats, però l’escola ho va desestimar per diversos motius...subvenció Santillana, la majoria dels llibres estan escrits, canvis constants de llibres....
 • Socialització d’Ipads (per la seva complexitat es desestima i s’acorda comprar 10 unitats l’escola i 10 unitats l’Afa )
 • Dia de la fruita (s’aprova per reunió de delegats però es desestima per l’escola ja que no tenen prou recursos per poder repartir i pelar la fruita)
 • Dia del taladre (es planteja fer un grup de pares que un o dos cops l’any es reuneixin per fer obres de millora a l’escola tot passant una jornada de germanor entre les famílies....una de les primeres accions era pintar els carrers colindants amb l’escola...però els permisos tant d’Ajuntament com de propietaris dels edificis ens fan tirar enrera....insistirem
 • Climatitzadors i tancament de finestres (la proposta és rebutjada en reunió de delegats)
 • La castanyada (l’escola ens explica que ells ja tenen un format definit de castanyada amb els alumnes d’Eso i els mestres....per tant la proposta queda anul•lada )
 • Reunions amb alcaldia (ens reunim amb l’alcalde per explicar les nostres preocupacions per la inseguretat i brutícia als carrers colindants a l’escola , així com en la proposta del carrer Peralada peatonal).
 • Coreografia de la rua- L’empresa Dance Me s’ofereix per fer coreografia el dia de la rua però la dificultat de reunir a totes les famílies fa que no sigui viable
 • Esquiada (en reunió de delegats s’aprova subvencionar el bus sempre i quan siguin un mínim de 40 persones....al final s’apunten 30 persones i s’anul.la l’activitat
 • Bicicletada -la pandèmia ens va aturar la proposta i estem pendents de tornar-la a engegar
 • Inversions ukeleles (s’aprova comprar ukeleles en reunió de delgats pel curs següent....però el professor de música que hi ha marxa de l’escola i no es compren els ukeleles)
 • Vídeo explicatiu AFA (intentem fer un vídeo per explicar el funcionament de l’AFA però ens és molt difícil reunir a la gent per gravar i les primeres gravacions demostren que no tenim prou recursos materials per tirar endavant el projecte).


Part 3- Coses que fem

 • Loteria 
 • Acollida matinal, tardes i biblioteca
 • Aportació xandalls P3, bates 1P i 3P i excursió a 5P i 6P
 • Projecte pati ( 30.000€) 
 • Elaboració i aprovació dels estatuts
 • Actes i ordres del dia
 • Xocolatada solidària
 • Participació en la benvinguda del nou curs
 • Casal de tardes de Juny
 • Benvinguda i acompanyament de P3
 • Quina
 • Trobada escoles de bàsquet Escolàpies Figueres
 • Subvenció escoles de bàsquet
 • Xarxes socials
 • Blogspot web en funcionament
 • Bosses oxobiodegradables
 • Inversió 10 crombooks ESO
 • Inversió sala d’actes 11.000€
 • Rua
 • Atenció a pares els dilluns de 17.00 a 18.00 al despatx de l’Afa
 • Instàncies pel mal ús del carrer La Marca
 • Creació de les comissions de delegats
 • Estem presents en el consell escolar, consell d’educació i en les Interampas
 • Plaques d’agraïment als delegats de 4 ESO
 • Formació constant amb l’ACCAP
 • Inversió en mascaretes


  

4. Ratificació de càrrecs en la junta executiva de l’Afa.

El vicepresident David Batlle ratifica els càrrecs de la Junta que queden de la següent manera:

 • President-Pere Palomera Vergés amb fills a 3p/4p/6p i com a delegat de 6p
 • Vicepresident-David Batlle Ruiz amb fills a 1p/4p 
 • Tresorera-Raquel Martínez Fernández amb fills a 3p i 1 ESO i com a delegada de 1 ESO
 • Secretària-Virginia Sindreu Gutiérrez amb fills a 2p i 3 ESO i com a delegada de 2p.
 • Vocal-Alex Flores Fornàs amb fills a p5 i 4p i com a delegat de p5
 • Vocal-Lluís de Anguera amb fills a p4 i 2p i com a delgat de p4


5. Modificació dels estatuts

En David Batlle explica la modificació dels Estatuts de l'associació i argumenta els canvis més significatius com per exemple el canvi de nom a AFA ESCOLÀPIES FIGUERES  (Associació de Famílies de les Escolàpies Figueres). S'aprova per unanimitat.


6. Precs i preguntes

No hi ha preguntes.


7. Comiat

El president Pere Palomera dóna les gràcies als assistents i dóna l’assemblea per acabada, remarcant que queden aprovats tots els temes parlats.


I sense cap més tema a tractar, es dóna per tancada la següent acta a Figueres, tretze de desembre del dos mil vint-i-ú a les 21.00h.


El president                                                                   La secretària

Pere Palomera                                                                    Virgínia Sindreu


Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada