divendres, 1 d’abril de 2022

Comença el 1r concurs literari infantil i juvenil de les Escolàpies Figueres

Amb motiu de la festivitat de Sant Jordi, l’AFA vol  organitzar un concurs literari en què puguin participar tots els nens i nenes de l’escola Escolàpies Figueres. L’objectiu principal és donar suport a les activitats culturals de l’escola, potenciar-les, i així contribuir a l’educació dels nens i nenes. Un concurs literari pel Dia Mundial del Llibre permet incentivar la lectura i escriptura dels infants i joves, i premiar-los per l’esforç en aquest àmbit cultural.


Categories i modalitats

Un dels objectius del concurs és obtenir una alta participació entre l’alumnat, per això s’han establert diferents categories per a cada cicle, i modalitats adients a les edats dels participants.

Podran participar en el concurs totes aquelles obres originals que estiguin escrites en català i que compleixin les bases del concurs. El concurs és obert als alumnes de l’escola Escolàpies de Figueres, no hi pot haver participants externs al centre. Només es podrà presentar un treball per cada alumne.


Premis

Hi haurà 1 premi per cada categoria i modalitat, que constarà d’un val de 25€ per bescanviar en una de les llibreries de Figueres. L’AFA es reserva el dret de crear accèssits que complementin els premis establerts si el jurat considera que hi ha obres no premiades que són d’igual qualitat que els guanyadors, així com de deixar deserts les premis si el jurat així ho considera. En total són 15 premis, 15 vals de 25€ cadascun.


Dates del concurs

El concurs s’obrirà l’1 d’abril i els alumnes hi poden participar fins al 14 d’abril de 2022, a les 23:59h. Els guanyadors es comunicaran a l’escola al voltant de Sant Jordi. Queda per determinar l’entrega de premis que es comunicarà per xarxes socials de l’AFA i per altres canals de l’associació i l’escola durant els pròxims dies.


Forma d’entrega de les obres

Les obres es poden presentar directament a través d’aquest formulari. Per aconseguir l’anonimat, a la galeria de relats del concurs només es presentarà de forma pública el pseudònim del participant i un correu electrònic de contacte. En camps interns que no seran públics sí es demanarà el nom real del participant, que no se sabrà fins al dia de l’entrega dels premis. Així el jurat obtindrà totes les obres sense saber-ne els autors reals i podrà decidir de forma lliure i imparcial. Per als participants més petits, i si la participació es fa ajudats pel mestre o la mestra, aquest pot pujar amb el seu nom i email totes les participacions de la classe, i completar amb el camp ‘Nom real del participant’. Una vegada s’ha pujat una participació es rebrà un correu electrònic confirmant que s’ha rebut correctament l’obra presentada al concurs. Jurat

El jurat estarà format per pares i mares de l’AFA i professors, els noms dels quals es donaran a conèixer en el mateix acte d’entrega de premis. El jurat està facultat per resoldre qualsevol imprevist que pugui sorgir. En qualsevol cas, el seu veredicte serà sempre inapel·lable. El jurat pot declarar desert qualsevol dels premis quan no hi hagi participació i/o manqui qualitat en els treballs presentats. 


Altres aspectes del concurs

L’organització resoldrà qualsevol aspecte que no estigui previst en aquestes bases. El fet de concursar pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. Aquest concurs és d’àmbit privat i les dades aconseguides per registrar els participants no tindran cap altre ús que comunicar-se amb els participants durant el concurs. Qualsevol dubte us podeu adreçar a ampa@escolapiesfigueres.org

dilluns, 7 de febrer de 2022

L'AFA celebra la seva assemblea general del curs 2021-22

El passat 13 de desembre l'AFA va celebrar la seva assemblea general, en què es van debatre diversos temes d'interès per a tots els associats. La Junta de l'AFA, formada pel president de l'associació, Pere Palomera; el vicepresident, David Batlle; la tresorera, Raquel Martínez, i la secretària, Virgínia Sindreu, van presidir l'acte.

Els punts a comentar en l’ordre del dia van ser els següents:

 1. Benvinguda
 2. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes curs 20/21
 3. Lectura de l’informe crític
 4. Ratificació de càrrecs en la junta executiva de l’Afa.
 5. Modificació estatuts
 6. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 21/22
 7. Precs i preguntes
 8. Comiat

A continuació us presentem en format "acta" els punts que es van comentar durant l'Assemblea.


1. Benvinguda

En Pere Palomera, com a president dóna la benvinguda a tots els assistents i explica la importància que té una assemblea per poder tirar endavant l’associació i espera i desitja que tothom hagi llegit els documents adjunts enviats a totes les famílies (via Whatsapp i plataforma Educamos), així com en format imprès a l’entrada de la reunió (sala d’actes de l’escola, entrada per el carrer Eres d’en Sans).


2. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes curs 20/21

En David Batlle, com a vicepresident comenta que si tothom ha rebut l’estat de comptes. S’aprova per unanimitat.


3. Lectura de l’informe crític

En Pere Palomera com a president explica que l’informe crític el dividirem en tres parts.

Part 1- Coses que no fèiem i no fem

 • Aportació de 2000€ a 4t Eso- desglossem  la inversió en d’altres cursos
 • 0.7% Nicaragua- el donem a l’escola per les famílies necessitades
 • Escolapiada.
 • Cursa de 4 ESO


Part 2- Coses que hem intentat engegar o estan en procés (falten detalls per polir)

 • Cursos gratuïts  informàtica pares (pendents de l’aprovació de l’escola pel curs 22/23)
 • Xerrades sobre bulling, sexe o alimentació (en procés)
 • Carrer Peralada peatonal (es varen recollir signatures i es varen presentar a l’ajuntament)
 • Revetlla 3r Eso (pendent d’aprovació en la propera reunió de delegats)
 • Socialització de llibres (es va aprovar en reunió de delegats, però l’escola ho va desestimar per diversos motius...subvenció Santillana, la majoria dels llibres estan escrits, canvis constants de llibres....
 • Socialització d’Ipads (per la seva complexitat es desestima i s’acorda comprar 10 unitats l’escola i 10 unitats l’Afa )
 • Dia de la fruita (s’aprova per reunió de delegats però es desestima per l’escola ja que no tenen prou recursos per poder repartir i pelar la fruita)
 • Dia del taladre (es planteja fer un grup de pares que un o dos cops l’any es reuneixin per fer obres de millora a l’escola tot passant una jornada de germanor entre les famílies....una de les primeres accions era pintar els carrers colindants amb l’escola...però els permisos tant d’Ajuntament com de propietaris dels edificis ens fan tirar enrera....insistirem
 • Climatitzadors i tancament de finestres (la proposta és rebutjada en reunió de delegats)
 • La castanyada (l’escola ens explica que ells ja tenen un format definit de castanyada amb els alumnes d’Eso i els mestres....per tant la proposta queda anul•lada )
 • Reunions amb alcaldia (ens reunim amb l’alcalde per explicar les nostres preocupacions per la inseguretat i brutícia als carrers colindants a l’escola , així com en la proposta del carrer Peralada peatonal).
 • Coreografia de la rua- L’empresa Dance Me s’ofereix per fer coreografia el dia de la rua però la dificultat de reunir a totes les famílies fa que no sigui viable
 • Esquiada (en reunió de delegats s’aprova subvencionar el bus sempre i quan siguin un mínim de 40 persones....al final s’apunten 30 persones i s’anul.la l’activitat
 • Bicicletada -la pandèmia ens va aturar la proposta i estem pendents de tornar-la a engegar
 • Inversions ukeleles (s’aprova comprar ukeleles en reunió de delgats pel curs següent....però el professor de música que hi ha marxa de l’escola i no es compren els ukeleles)
 • Vídeo explicatiu AFA (intentem fer un vídeo per explicar el funcionament de l’AFA però ens és molt difícil reunir a la gent per gravar i les primeres gravacions demostren que no tenim prou recursos materials per tirar endavant el projecte).


Part 3- Coses que fem

 • Loteria 
 • Acollida matinal, tardes i biblioteca
 • Aportació xandalls P3, bates 1P i 3P i excursió a 5P i 6P
 • Projecte pati ( 30.000€) 
 • Elaboració i aprovació dels estatuts
 • Actes i ordres del dia
 • Xocolatada solidària
 • Participació en la benvinguda del nou curs
 • Casal de tardes de Juny
 • Benvinguda i acompanyament de P3
 • Quina
 • Trobada escoles de bàsquet Escolàpies Figueres
 • Subvenció escoles de bàsquet
 • Xarxes socials
 • Blogspot web en funcionament
 • Bosses oxobiodegradables
 • Inversió 10 crombooks ESO
 • Inversió sala d’actes 11.000€
 • Rua
 • Atenció a pares els dilluns de 17.00 a 18.00 al despatx de l’Afa
 • Instàncies pel mal ús del carrer La Marca
 • Creació de les comissions de delegats
 • Estem presents en el consell escolar, consell d’educació i en les Interampas
 • Plaques d’agraïment als delegats de 4 ESO
 • Formació constant amb l’ACCAP
 • Inversió en mascaretes


  

4. Ratificació de càrrecs en la junta executiva de l’Afa.

El vicepresident David Batlle ratifica els càrrecs de la Junta que queden de la següent manera:

 • President-Pere Palomera Vergés amb fills a 3p/4p/6p i com a delegat de 6p
 • Vicepresident-David Batlle Ruiz amb fills a 1p/4p 
 • Tresorera-Raquel Martínez Fernández amb fills a 3p i 1 ESO i com a delegada de 1 ESO
 • Secretària-Virginia Sindreu Gutiérrez amb fills a 2p i 3 ESO i com a delegada de 2p.
 • Vocal-Alex Flores Fornàs amb fills a p5 i 4p i com a delegat de p5
 • Vocal-Lluís de Anguera amb fills a p4 i 2p i com a delgat de p4


5. Modificació dels estatuts

En David Batlle explica la modificació dels Estatuts de l'associació i argumenta els canvis més significatius com per exemple el canvi de nom a AFA ESCOLÀPIES FIGUERES  (Associació de Famílies de les Escolàpies Figueres). S'aprova per unanimitat.


6. Precs i preguntes

No hi ha preguntes.


7. Comiat

El president Pere Palomera dóna les gràcies als assistents i dóna l’assemblea per acabada, remarcant que queden aprovats tots els temes parlats.


I sense cap més tema a tractar, es dóna per tancada la següent acta a Figueres, tretze de desembre del dos mil vint-i-ú a les 21.00h.


El president                                                                   La secretària

Pere Palomera                                                                    Virgínia Sindreu